6. januar

Hellige tre Kongers dag

D. 6 Januar er Hellige tre Kongers dag, som markerer, at de tre vise mænd, endelig fandt frem til Jesusbarnet, som de gav guld, røgelse